ADR/VLG Keuring

Het ADR is het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR is de afkorting van ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. In Nederland is het ADR een onderdeel van het VLG (reglement voor Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaar eigenschappen. Niet met naam genoemde stoffen worden in het ADR geclassificeerd onder een verzamelnaam, zoals UN 1993 (brandbare vloeistoffen). De ADR indeling of classificatie is vervolgens de basis voor de vervoersvoorwaarden.

Behalve dat het ADR beschrijft hoe gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden, beschrijft het ook hoe voertuigen die deze stoffen vervoeren geconstrueerd dienen te worden. Bij AVT wordt indien gewenst uw oplegger geheel volgens ADR regelgeving geproduceerd. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de RDW, die voertuigen welke op de Nederlandse markt komen hier aan moet toetsen.
Om de veiligheid te waarborgen moeten ADR voertuigen nadat ze in gebruik zijn genomen ook periodiek gekeurd worden door de RDW. De meeste tankopleggers dienen eens in de drie jaar een drukproef te ondergaan. Ook dit kan AVT geheel voor u verzorgen. Wij testen uw oplegger volledig op eventuele lekkages,

Bij AVT Tankservice kunt u terecht voor de volgende keuringen

 • 3-jaarlijkse dichtheidsbeproeving van Nederland geregistreerde tankvoertuigen.
 • 6- jaarlijkse dichtheidsbeproeving van Nederland geregistreerde tankvoertuigen.
 • 2.5- jaarlijkse dichtheidsbeproeving van geregistreerde tankcontainers.
 • 5- jaarlijkse dichtheidsbeproeving van geregistreerde tankcontainers.
 • Tussentijdse dichtheidscontrole (niet gecertificeerd)
 • APK/ADR keuring
 • Brandstof
 • SIR Keuring
 • Chemie/druk/vacuüm opleggers
 • Chemie/druk/vacuüm opbouw
 • Laad/losslangen

Direct een keuring inplannen?

Complete trailerservice

Controles, Reparatie, Onderhoud